Musiikki ei ole universaali kieli

Musiikki ei ole universaali kieli

Olen viimeisten kuukausien aikana miettinyt paljon sitä, miten usein musiikin ajatellaan olevan universaali, kaikkien ihmisten ymmärtämä kieli.  Musiikin kuunteleminen on globaalin popmusiikin ja Youtuben aikana korostuneesti kaikille mahdollista, mutta viestinnän näkökulmasta se ei kuitenkaan ole kaikille ymmärrettävää. Halutun viestin tai ajatuksen välittämiseksi viestijän ja vastaanottajan on käytettävä samaa kieltä. Kun kyse on puhutusta tai kirjoitetusta [...]

Kekkoset menee | osa 5.

Kesän alussa lähtiessämme Suomesta, meillä oli muutama tavoite, ja kysymyksiä joihin toivoimme saavamme vastauksia.  Meidän ajatuksenamme oli, että voisimme alkaa hahmottamaan paremmin sitä, mitä meidän elämällemme on varattuna. https://www.youtube.com/watch?v=-ByRNt1PlfA   Kesän jälkeen meille on syntynyt kuva siitä, millaisia tarpeita lähetyskentällä on ja miten voisimme osallistua niiden ratkaisemiseen. Koemme, että OM:ssä työskentely on meidän paikkamme  ja [...]